درخواست سرویس

لطفا محله مورد نظر خود را انتخاب کنید.

خوشحال هستیم که در محدوده تحت پوشش زی‌تل قرار دارید.

لطفا ابتدا نقطه مورد نظر خود را بر روی نقشه مشخص کنید
متاسفانه نقطه مورد نظر شما در حال حاضر در محدوده پوشش‌دهی زی‌تل قرار ندارد.

لطفا ابتدا نقطه مورد نظر خود را بر روی نقشه مشخص کنید
و سپس اطلاعات خود را وارد نموده تا در برنامه ریزی توسعه شبکه زی‌تل قرار بگیرید.

لطفا نقطه مورد نظر خود را روی نقشه مشخص کنید!
message

درخواست شما با موفقیت ثبت شد.

message

درخواست پوشش‌ دهی برای شما با موفقیت ثبت شد.
سپاسگزاریم که اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دادید.
کارشناسان ما به محض ورود به منطقه مورد نظر با شما تماس خواهند گرفت.
با تشکر